A priori ili apriori

U moru bogatog rečnika srpskog jezika mnogi će se zapitati kako se kaže reč apriori, a još veće pitanje je kako se piše da li a priori ili apriori.

Reč apriori osveženje je za pravopis, a pretežno se koristi kada govorimo o nekoj radnji koja se dešava bez prethodne provere, brzo i unapred. Isto tako reč apriori je atribut koji pomaže da se prikažu stvari do kojih smo došli uz pomoć zaključaka, bez pokrepljujućih dokaza i činjenica.

Kako se piše ispravno a priori ili apriori

Pravilno je apriori. Ova reč nastala je od latinske a priori gde se piše odvojeno, ali kada je u pitanju srpska gramatika ovo je spojena jedna reč i piše se zajedno.

Primeri upotrebe reči apriori

  • Tvoj zadatak urađen je vrlo apriori.
  • Nedužnog čoveka uhapsili su apriori.
  • Nismo želeli da uradimo sve apriori.
  • Mišljenje o njoj stvorili smo apriori, što i nije baš pametno.

Leave A Comment?