Akademija ili akademia

Reč označava visoko obrazovanu ustanovu je akademija. Kada govorimo o srpskom pravopisu često se jave nedoumice kako se kaže akademija ili akademia. U srpskom jeziku ispravno je sa slovom j izgovarati ovu reč.

Kako se piše pravilno – akademija ili akademia

Gramatika srpskog jezika je veoma složena i kao takva postavlja mnoga pravila. Jedno od tih pravila je da se slovo j piše između samoglasnika a,e, i, o, u. Naravn postoje slučajevi koji su izuzeci ovog pravila na primer : bio, radio, zatvorio. Da bi bilo lakše zapamtiti ovu gramatičku stavku, potrebno je uvek se setiti da se slovo j uvek piše između samoglasnika : i-e, i-a i i-u. Slovo j se ne piše između i-o, osim ukoliko ne govorimo o osnovi reči, kao što je na primer slučaj u reči avion.

Primeri upotrebe reči akademija

  • Akademija primenjenih umetnosti nalazi se u Beogradu.
  • Postoji IT akademija, koja pruža svojim studentima učenje na daljinu.
  • Akademija umetnosti broji veliki broj polaznika ove godine.

Leave A Comment?