Alergija ili alergia

Predstojeći redovi podsetiće nas na jedno pravilo koje nam je svakako postavio naš pravopis i moramo ga se pridržavati. U pitanju su situacije kada je veoma važno mesto na kojem se nalazi suglasnik j. Na pitanje kako se kaže alergija ili alergia, odgovor bibio pravilno je alergija sa svom j između samoglasnika.

Kako se piše ispravno reč alergija ili alergia

Sporne situacija u kojima ne treba biti suglasnik j je kada je vokal o ispred vokala i, kao bio, radio, uradio. Ovde je situacija veoma jasna i između samoglasnika i-a potrebno je da bude slovo j, kako ne bi prkosili pravilima srpske gramatike.

Primeri kada i kako se piše reč alergija

  • Moj sin ima velikih problema zbog polenske alergije.
  • Alergija na ambroziju veoma je pojačana i česta kod dece i starih ljudi.
  • Kako biste izbegli alergiju potrudite se da budete u što manjem kontaktu sa zelenilom.

Leave A Comment?