utroje ili u troje

Naredna nedoumica veoma je zanimljiva. Trebamo odagnati kako se piše pravilno utroje ili u troje? Da bismo ispoštovali pravopis i gramatiku našeg jezika možemo koristiti oba oblika.

Ukoliko govorimo o nečemu gde učestvuje tri osobe reč se piše spojeno, jer je tada predlog u srastao sa brojnom imenicom. Međutim kada se konkretno troje odnosi na nekog reč je ispravno napisati zajedno. Sledeći primeri će nam pokazati primenu oba spomenuta oblika.

Primeri korišćenja datih reči

  • Može se ova igra igrati utroje.
  • Imam poverenja u troje učenika iz ovog razreda.
  • Hajde da pravimo čajanku utroje!

Leave A Comment?