tamnoplava ili tamno plava

Kako se piše pravilno tamnoplava ili tamno plava? Jedino ispravno rešenje ove nedoumice je tamnoplava, reč koju trebamo pisati uvek spojeno.

Pravopis nam je objasnio da se prefiks tamno uvek piše zajedno sa drugim rečima, te nije čudno što je i u ovom slučaju tako. Slični primeri su tamnokos, tamnoput, tamnosiv i drugi. Pogledajmo sada primere koji će nas podsetiti kako ova reč izgleda u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Orhideja koju mi je on poklonio bila je divna, tamnoplave boje.
  • Može li se ona tvoja tamnoplava majica prati u mašini ili mora ručno?
  • Ta tamnoplava sveska na stolu je iz matematike.

Leave A Comment?