neudata ili ne udata

Gde god se nađu glagoli, u blizini su i  pridevi. Kako se piše pravilno neudata ili ne udata? Ispravno je napisati neudata spojeno kao jednu reč. Pravopis je bio voljan da nam da dodatna objašnjenja.

Pridevi se od rečce ne ne pišu odvojeno. Ovde imamo pridev neudata koji opisuje reč, ne predstavlja radnju i kao takva piše se zajedno sa rečcom ne. U tekstu ispod nalaze se primeri koji će nas uputiti na njenu primenu u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Mislim da će Maja zauvek ostati neudata.
  • Jelena je neudata, ali mislim da će uskoro stati na ludi kamen.
  • Iako je neudata, ostala je u drugom stanju i veoma je srećna.

Leave A Comment?