tamnoplava ili tamno plava

Kako se piše pravilno tamnoplava ili tamno plava? Jedino ispravno rešenje ove nedoumice je tamnoplava, reč koju trebamo pisati uvek spojeno. Pravopis nam je objasnio da se prefiks tamno uvek piše zajedno sa drugim rečima, te nije čudno što je i u ovom slučaju tako. Slični primeri su tamnokos, tamnoput, […]

takozvani ili tako zvani

Kada na nekog mislimo da je tako nazvan uglavnom koristimo prilog takozvani, ali nismo sigurni kako se piše ispravno ta reč. U srpskom jeziku pravilno je takozvani, napisati kao jednu reč spojeno. Ispoštovaćemo pravopis koji je bio izričit i nije imao ovde velikog posla. Nema glasovnih i gramatičkih promena na […]

sveukupno ili sve ukupno

Kako se piše pravilno sveukupno ili sve ukupno? Da bismo bili gramatički i kulturološki ispravni korsitićemo oblik sveukupno, koji se piše spojeno kao jedna reč. Moramo se uvek oslanjati na pravopis i poštovati njegove odredbe. U našem jeziku jedino je ovo ispravno i toga ćemo se pridržavati. Primenu date reči […]

sutradan ili sutra dan

Interesantan nedoumica smeši nam se i očekuje brz odgovor. Kako se piše pravilno izraz sutradan ili sutra dan? Da bismo ispoštovali sva gramatička i jezička pravila koristićemo oblik sutradan, koji se piše spojeno. Pravopis nas je podsetio da je sutra ili sutradan prilog za dan posle današnjeg, a oblik sutra […]

smislićemo ili smisli ćemo

Sledeću nedoumicu opet su nam postavili, uvek interesantni, glagoli. Kako se piše ispravno smislićemo ili smisli ćemo? Pravilno je smislićemo. Reč se piše spojeno kao jedna reč. Kada se osvrnemo na pravopis čekaće nas jedno važno i dobro znano pravilo. Glagoli koji se u infinitive završavaju na ti, kao što […]

shodno ili s hodno

Kako se kaže prilog koji označava u skladu sa nečim to svi znamo, ali sada trebamo da otkrijemo kako se piše pravilno shodno ili s hodno. U srpskom jeziku ispravno je napisati spojeno shodno. Pravopis nije imao mnogo posla, jer ovde nije došlo do neke glasovne promene, niti postoje određena […]

snaćiću se ili snaći ću se

Kako se piše pravilno snaćiću se ili snaći ću se? Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku napisaćemo snaći ću se, kao jedini ispravni oblik ove nedoumice. Glagoli koji se u infinitive završavaju na ći, kao što je snaći, pišu se odvojeno od pomoćnog glagola hteti, a zamenica se takođe […]

šta više ili štaviše

Kako se piše pravilno šta više ili štaviše? Ispravno je upotrebiti izraz štaviše, koji se piše spojeno. Svi znamo kako se kaže, jer se ovaj izraz često koristi u svakodnevnom govoru, ali sada ćemo obratiti pažnju na pravopis. Ovde se radi o izrazu koji koristimo kako bismo isticali nešto i […]

štošta ili što šta

Sledeća nedoumica glasi kako se piše pravilno štošta ili što šta? Ispravno je koristiti oba oblika, ali samo biti oprezan kada i u kojoj situaciji. Pravopis srpskog jezika nalaže da ukoliko se radi o prilogu koji se odnosi na mnogo toga neodređenog reč trebamo napisati spojeno štošta, ali ukoliko se […]

sačekaćemo ili sačeka ćemo

Kako se piše pravilno sačekaćemo ili sačeka ćemo? U srpskom jeziku ispravno je napisati spojeno kao jednu reč sačekaćemo. Osvrnućemo se na pravopis kako bismo saznali zašto je to tako. Kod glagola koji se u infinitive završavaju na ti pravilo je da se sa pomoćnim glagolom hteti uvek pišu zajedno. […]