sačekaćemo ili sačeka ćemo

Kako se piše pravilno sačekaćemo ili sačeka ćemo? U srpskom jeziku ispravno je napisati spojeno kao jednu reč sačekaćemo. Osvrnućemo se na pravopis kako bismo saznali zašto je to tako.

Kod glagola koji se u infinitive završavaju na ti pravilo je da se sa pomoćnim glagolom hteti uvek pišu zajedno. U narednom tekstu pripremili smo primere koji će nam pokazati primenu date reči u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Nije problem, sačekaćemo koliko god je potrebno.
  • Sačekaćemo da se završi čas, pa ćemo ući u učionicu.
  • Sačekaćemo mi još malo, ako te nema moraćemo da krenemo bez tebe.

Leave A Comment?