takozvani ili tako zvani

Kada na nekog mislimo da je tako nazvan uglavnom koristimo prilog takozvani, ali nismo sigurni kako se piše ispravno ta reč. U srpskom jeziku pravilno je takozvani, napisati kao jednu reč spojeno.

Ispoštovaćemo pravopis koji je bio izričit i nije imao ovde velikog posla. Nema glasovnih i gramatičkih promena na vidiku, već u srpskom rečniku možemo pronaći pomenutu reč kao jedinu pravilnu. Pogledajmo primere koji će nas uputiti na njenu primenu u tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Tvoj brat je takozvani šarlatan i uopšte mi se ne dopada.
  • To jelo je takozvani specijalitet ove kuće.
  • Molim takozvane nove kolege da nam se sutra pridruže na sastanku.

Leave A Comment?