sveukupno ili sve ukupno

Kako se piše pravilno sveukupno ili sve ukupno? Da bismo bili gramatički i kulturološki ispravni korsitićemo oblik sveukupno, koji se piše spojeno kao jedna reč.

Moramo se uvek oslanjati na pravopis i poštovati njegove odredbe. U našem jeziku jedino je ovo ispravno i toga ćemo se pridržavati. Primenu date reči najbolje ćemo videti kroz primere koje smo pripremili u tekstu ispod.

Primeri upotrebe

  • Moja profesorka istorije predavala je tri lekcije sveukupno ove godine.
  • Taj lek bio je dovoljan za moje sveukupno zdravlje.
  • Sveukupno oko mene je jedna velika glupost i ja odlazim.

Leave A Comment?