shodno ili s hodno

Kako se kaže prilog koji označava u skladu sa nečim to svi znamo, ali sada trebamo da otkrijemo kako se piše pravilno shodno ili s hodno. U srpskom jeziku ispravno je napisati spojeno shodno.

Pravopis nije imao mnogo posla, jer ovde nije došlo do neke glasovne promene, niti postoje određena gramatička pravila. U srpskom rečniku jedino se kao ispravan može naći oblik shodno i kao takvog ćemo ga poštovati. Primeri koje smo pripremli pokazaće nam i samu primenu ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Shodno našim mogućnostima idemo sutra na večeru u neki restoran.
  • Bićeš primljen i tretiran, shodno tvom ponašanju.
  • Nađi za shodno da pomogneš svom ocu oko teških poslova na njivi.

Leave A Comment?