uzalud ili u zalud

Veoma često možemo čuti sledeću reč, a sada nas zanima kako se piše pravilno uzalud ili u zalud? U srpskom jeziku jedino je ispravno napisati uzalud spojeno kao jednu reč. Osvrnuli smo se na pravopis koji je ovoga puta bio blag. Samo nas je podsetio da je reč o prilogu […]

uživajte ili uživaj te

Kako se piše ispravno uživajte ili uživaj te? Glagoli su uvek zanimljivi za istraživanja, pa je tako i u ovoj nedoumici. U srpskom jeziku jedino pravilno je koristiti oblik uživajte. Pravopis nas je naučio mnogim pravilima i moramo ga poštovati. Kada se glagol nađe sa dodatkom za lica uvek se […]

uživo ili u živo

Pred nama je još jedna interesantna nedoumica koju nam je pripremio naš pravopis. Kako se piše ispravno uživo ili u živo? U našem jeziku pravilno je koristiti oba oblika, u zavisnosti od situacije. Ukoliko se data reč koristi kao prilog potrebno je napisati je spojeno kao jednu reč, međutim ukoliko […]

uvis ili u vis

Kako je pravilno napisati uvis ili u vis? U srpskom jeziku je ispravno koristiti oba oblika, a razlike između ova dva oblika jako je teško i primetiti, zato smo pozvali pravopis u pomoć. Ukoliko se misli na prilog koji označava pravac reč se piše spojeno kao jedna reč. Situacija kada […]

u toliko ili utoliko

Kako se piše pravilno u toliko ili utoliko? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika. O detaljima razlike između ova dva primera najbolje će nam reći naš pravopis. Ukoliko govorimo o prilogu koji označava zbog toga, reč je potrebno napisati spojeno kao jednu reč. Takođe postoji i situacija kada […]

pri tom ili pritom

Kako se piše ispravno pri tom ili pritom? Ovu reč mnogo puta koristimo u izgovoru, ali sada se moramo osvrnuti na pravopis. U srpskom jeziku pravilno je i jedno i drugo. Ukoliko se reč koristi kao nešto istovremeno, potrebno je napisati je spojeno, a ukoliko njeno značenje znači uz to […]

utroje ili u troje

Naredna nedoumica veoma je zanimljiva. Trebamo odagnati kako se piše pravilno utroje ili u troje? Da bismo ispoštovali pravopis i gramatiku našeg jezika možemo koristiti oba oblika. Ukoliko govorimo o nečemu gde učestvuje tri osobe reč se piše spojeno, jer je tada predlog u srastao sa brojnom imenicom. Međutim kada […]

usred ili u sred

Kako se piše pravilno reč usred ili u sred? Mnogi od nas znaju kako se kaže, ali sada se moramo osvrnuti na pravopis. U srpskom jeziku  ispravno je pisati usred, spojeno kao jednu reč. Reč usred je predlog u genitivu koji određuje vreme i mesto i kao takva potrebno je […]

usput ili uz put

Kako se kaže ispravno usput ili uz put? Često možemo čuti različita mišljenja, ali pravopis će nam otkriti smo jedno pravilno. U srpskom jeziku koriste se oba oblika u zavisnosti od situacije. Ukoliko se reč koristi kao prilog za nešto usputno reč se piše spojeno usput. Međutim, u situaciji kada […]

uradićemo ili uradi ćemo

Uvek zanimljivi za rad su svakako glagoli. Kako se piše pravilno uradićemo ili uradi ćemo? Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku ispravno je napisati uradićemo, spojeno bez razmaka. Postoji pravilo u srpskom jeziku koje glasi da kada se glagol u infinitive završava na -ti, kao što je uraditi, uvek […]