pjesma ili pijesma

Kako se kaže pravilno pjesma ili pijesma? Ovde je reč o ijekavici i pravilno je koristiti oblik pjesma. Nema velike dileme i kada je srpski pravopis u pitanju samo je potrebno ispoštovati pravilo koje je zapisano u srpskom rečniku.

Nema dodatnih jezičkih i gramatičkih promena, tako da možemo odmah preći na primere, uz pomoć kojih ćemo naučiti kako se piše ispravno data reč u tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Ova pjesma je jedna od najlepših.
  • Mogu li čuti onu moju pjesmu sledeću?
  • Toliko pjesama ima da se ne mogu odlučiti samo za jednu.

Leave A Comment?