perije ili perje

Čuli smo svi za perje ptica, te ga i korstimo u mnoge svrhe, a sada trebamo saznati kako se kaže pravilno perije ili perje. U srpskom jeziku ispravno je koristiti samo oblik perje. Neke nedoumice ne zahtevaju dodatna objašnjenja, jer se nije desila ni jedna glasovna promena, kao što je […]

popodne ili po podne

Kako se piše pravilno popodne ili po podne? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika, u zavisnosti šta data reč predstavlja u tom trenutku. Pravopis nam je dao prosto objašnjenje da ova reč može predstavljati imenicu koja označava doba dana i u tom slučaju potrebno ju je napisati spojeno […]

proći će ili proćiće

Kako se piše pravilno proći će ili proćiće? Ispravno je napisati proći će odovojeno. Glagoli su uvek interesantni za zadatke, te je i sa glagolom proći takav slučaj. Ukoliko se osvrnemo na srpski pravopis podsetićemo se da se glagoli koji se završavaju na ći u infinitive u budućem vremenu tj. […]

ponaosob ili po na osob

Ovaj prilog svi često upotrebljavamo, a sada je na nama da odagnamo kako se piše pravilno ponaosob ili po na osob? Da bismo gramatički i književno bili ispravni napisaćemo ponaosob spojeno, bez razmaka. Srpski pravopis ovde nije imao neka posebna objašnjenja. Govorimo o prilogu koji označava nešto zasebno ili odvojeno […]

podsetiti ili potsetiti

Kako se kaže ispravno podsetiti ili potsetiti, pitanje je sad? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik podsetiti. Mnogi su prvo pomislili na glasovnu promenu, koja ovde nije izvršena, a saznaćemo i zašto. Pravopis nas je podsetio da isto kao što postoje pravila, tako postoje i odstupanja od njih samih. […]

pre podne ili prepodne

Pravopis je rešio da nam zada jednu interesantnu nedoumicu. Kako se piše pravilno pre podne ili prepodne? U srpskom jeziku je ispravno koristiti oba oblika, a zašto je to tako otkriće nam naredni redovi. Ukoliko se ova reč upotrebljava kao priloška odreda za vreme pravilno je pisati je odvojeno, a […]

predpostavljam ili pretpostavljam

Kako se kaže pravilno predpostavljam ili pretpostavljam? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oblik pretpostavljam, a zašto je to tako saznaćemo kada kontaktiramo naš verni pravopis. Da bismo bili gramatički ispravni ustanovili smo koji oblik trebamo koristiti, a glasovna promena koju ovde primećujemo je jednačenje suglasnika po zvučnosti. Pripremili smo […]

predamnom ili preda mnom

Svi smo čuli za naredni izraz i znamo kako se kaže, ali sada nas zanima kako se piše pravilno predamnom ili preda mnom. Gramatički je ispravno napisati preda mnom, odvojeno. Pravopis srpskog jezika, koji je uvek raspoložen za saradnju, otkrio nam je da se složene reči koje su se udružile […]