punomoć ili punomoćje ili ovlašćenje

Pred nama je veoma zanimljiva nedoumica. Kako se kaže ispravno punomoć ili punomoćje ili ovlašćenje? Sigurno ste čuli i upotrebljavali datu reč, a da niste ni pomislili kako se piše pravilno. Ispravno je punomoćje i ovlašćenje.

Pravopis nam je jednostavno dao primer koji nam objašnjava ujedno i ispravnost upotrebe, a to je da punomoćje predstavlja ugovor sačinjem u jednom primerku kojo pruža drugoj osobi ovlašćenje. Najbolje da pređemo na primere konkretno da bi uvideli njihovu primenu.

Primeri korišćenja datih reči

  • Dao mi je punomoćje i mogu ići u banku.
  • Moraš mi prvo dati ovlašćenje da bih ti to ja završila.
  • Hoćeš li joj dati punomoćje ili ne?

Leave A Comment?