odsutan ili otsutan

Kako se piše pravilno odsutan ili otsutan? Ovo pitanje je sledeća nedoumica koju moramo rešiti. Pravopis nam otkriva da je ispravan jedino oblik odsutan.

Postoje pravila u srpskom jeziku kada često dolazi i do određenih odstupanja. Tako u ovoj reči nije došlo do jednačenja suglasnika o zvučnosti, jer se zvučno d našlo ispred bezvučnog s. Sada kada smo utvrdili šta je ispravno i zašto možemo preći na direktne primere iz teksta.

Primeri upotrebe

  • Milan je bio odsutan sa predavanja iz opravdanih razloga.
  • Zna li tvoja majka da si bio odsutan sa nastave juče?
  • Milan je poprilično zamišljen i odsutan, ne znam šta mu je.

Leave A Comment?