o tom potom ili otom potom

Naredni izraz koji nam je zadao ovu nedoumicu, većina nas često koristi, ali kada ga trebamo zapisati malo ćemo zastati. Kako se piše ispravno o tom potom ili otom potom?

Pravopis je bio raspoložen kao i uvek i otkrio nam da je pravilno napisati o tom potom, odvojeno. Ova reč predstavlja nešto što se ne mora dogoditi sada već neki drugi put, a njenu primenu najbolje ćemo videti kroz direktne primere.

Primeri korišćenja date reči

  • Videćemo o tom potom da li ćemo se pomiriti.
  • Biće Luka odličan đak o tom potom, polako.
  • O tome ćemo razgovarati o tom potom, nije vreme sad.

Leave A Comment?