odprilike ili otprilike

Sledeća nedoumica poprilično je zanimljiva. Kako se kaže pravilno odprilike ili otprilike? Ovaj prilog koji pokazuje nešto približno nečemu ispravno se izgovara otprilike. Pravopis se smeši i jedva čeka da nam objasni kako se piše pravilno i zašto.

Otprilike je ispravno napisati, jer kada se predlog od i imenica prilika spoje dobija se prilog u kojem je došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti. Da bi nam sve ovo bilo još jasnije najbolje je da pogledamo primere koje smo pripremili za datu reč.

Primeri korišćenja

  • Otprilike bi rekla da ovde ima možda 2 kg jabuka.
  • Možeš li mi otprilike reći kad će se Maja vratiti?
  • Luka kaže da će otprilike oko 3 sata biti kod nas.

Leave A Comment?