al’ ili ali

Divan srpski jezik ima za nas još jednu nedoumicu.  Kako se kaže al’ ili ali pitanje je sad? Po gramatičkim pravilima ispravno je reći i jednu i drugu reč, ali se mora obratiti pažnja na njihovo pisanje.

Kako se piše ispravno al’ ili ali

Pravopis srpskog jezika krije takođe i čuvene oskrnavljene reči koji su kao nove kada im se pridruži apostrof. Pravilno je koristi oba oblika uz upotrebu apostrofa. Ovo objašnjenjenje najboje ćemo da vidimo iz sledećih primera.

Primeri upotrebe

  • Moramo krenuti, ali nismo sigurni u koje tačno vreme.
  • Oprostila sam ti, al’ nikada neću zaboraviti.
  • Sve je meni kristalno jasno, ali ne znam kako ćeš sve to postići.

Leave A Comment?