usput ili uz put

Kako se kaže ispravno usput ili uz put? Često možemo čuti različita mišljenja, ali pravopis će nam otkriti smo jedno pravilno. U srpskom jeziku koriste se oba oblika u zavisnosti od situacije.

Ukoliko se reč koristi kao prilog za nešto usputno reč se piše spojeno usput. Međutim, u situaciji kada se doslovno misli na put reč je potrebno pisati odvojeno uz put. Pripremili smo primere koji će nam najbolje kako se piše data reč.

Primeri upotrebe datih reči

  • Moja baka je uz put posadila ruže.
  • Možeš li da staneš usput da kupim maramice?
  • Onako usput sam to čula, u prolazu.

Leave A Comment?