reći ću mu ili rećiću mu

Kako se piše ispravno reći ću mu ili rećiću mu? U srpskom jeziku jedino pravilno je napisati reći ću mu, odvojeno kao tri reči. Pravopis je bio poprilično jasan kada su glagoli čiji se infinitive završava na ći u pitanju.

Takvi glagoli u futuru se uvek pišu odvojeno. Podsetimo se promene po licima: reći ću, reći ćeš, reći će, reći ćemo, reći ćete, reći će. U ovom slučaju dodata je i zamenica kome – njemu/mu, koja se takođe piše razdvojeno. U direktnim primerima najbolje se vidi primena ovih reči.

Primeri upotrebe

  • Reći ću mu da večeras bude tačan.
  • Požuri, reći ću mu sve pre nego što ode.
  • Reći ću mu da to nije bilo lepo s njegove strane.

1 Comment

  1. Muniba Topic

    Kako se pise za musko ime Brane:
    Reci cu Brani ili
    Reci cu Branu

Leave A Comment?