remek delo ili remek-delo

Kako se piše ispravno remek delo ili remek-delo? U srpskom jeziku piše se pravilno remek-delo, sa crticom između dve reči koje su povezane. Kao i inače, zanima nas objašnjenje zašto je to tako.

Pravopis našeg jezika bio je izričit i otkrio nam pravilo da se dve imenice koje su tradicionalno spojene moraju povezati crticom. Pored spomenute reči tu su i rak-rana, spomen-park, biser-grana i druge. Sada možemo preći na konkretne primere koji će nas uputiti na upotrebu date reči.

Primeri korišćenja reči

  • Ova bašta je pravo remek-delo u kojem svi uživamo.
  • Mnoga remek-dela postala su poznata posle smrti njihovog autora.
  • Njegova remek-dela vrede milione.

Leave A Comment?