radio ili radijo

Kako se kaže ispravno u srpskom jeziku radio ili radijo? Pravilno je reći radio bez suglasnika j. Kada smo ustanovili kako je pravilno govoriti vreme je da pređemo na pravopis.

Pravilo u srpskom jeziku je da se između samoglasnika i-o ne piše suglasnik j. Pridržavaćemo ga se naravno, a sad bismo mogli preći na konkretne primere kako bismo uvideli kako se piše data reč.

Primeri korišćenja date reči

  • Moj otac je dugo radio na televiziji kao kamerman.
  • Jesi li nekada radio neke poslove slične ovom?
  • Radio glasno svira uvek kada sređujem kući.

Leave A Comment?