riječ ili rječ

Srpski jezik bogat i uvek zanimljiv za istraživanje. Kako se kaže pravilno riječ ili rječ? Da bismo ispoštovali ekavski izgovor ispravno je upotrebiti oblik riječ.

Pravopis je bio raspoložen kao i uvek da nam da objašnjenje. Kada je ekavica u pitanju dugo e se čita i piše kao ije. Da bi smo uvideli kako se piše pravilno najbolje je da se osvrnemo na dole pripremljene direktne primere.

Primeri upotrebe

  • Ni riječ ne želim više čuti od tebe.
  • Moja riječ ima težinu i nikad ne lažem.
  • Koja riječ bi najbolje opisala tvoje stanje?

Leave A Comment?