radićemo ili radi ćemo

Kako se piše ispravno radićemo ili radi ćemo? Postoji pravilo koje nam je naložio naš pravopis i moramo da poštovati. Ono će nas dovesti do toga da je pravilno napisati radićemo, spojeno kao jednu reč.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na ti uvek su bili posebno zanimljivi. Kod njih je pravilo da ukoliko se spoje sa glagolom hteti uvek se pišu zajedno bez razmaka. Pogledajmo pripremljene primere kako bi nam objašnjenje bilo jasnije.

Primeri upotrebe

  • Radićemo sutra osam sati na njivi, biće teško.
  • Radićemo sve što budemo mogli pod takvim uslovima.
  • Radićemo i na gradilištu, ako ćemo biti pošteno plaćeni.

Leave A Comment?