e-mail ili email ili mejl

U moru digitalne tehnologije nemoguće je nespomenuti i elektronsku poštu, koja je postala deo svakodnevnice kako poslovnog tako i privatnog života. Međutim sada nas muči pitanje kako se kaže i kako se piše reč email. Pravilno je upotrebiti i oblik e-mail i email.

Kako se piše pravilno e-mail ili email ili mejl

Ukoliko se osvrnemo na pravopis ispravno da napišemo e-mail, sa crticom. Isto tako dozvoljeno je upotrebiti i oblik email i mejl i to sve pod uslovom da se koristi latinica pri pisanju. Pogledajmo kako to izgleda u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Da li si proveravao svoj e-mail od jutros?
  • Poslala sam još mnogo mejlova od jutros, ni na jedan nije odgovorila.
  • To je psolovni email i nemoj mi private stvari slati na tu poštu.

Leave A Comment?