euro ili evro

Česte rasprave vode se oko toga kako se kaže pravilno evro ili euro. Bilo da je u pitanju srpski pravopis ili ne jedino pravilno je koristiti oblik evro, jer se tako zove evropska valuta.

Kako se piše ispravno euro ili evro

Ukoliko u pisanom obliku trebamo da predstavimo datu reč to ćemo učiniti tako što ćemo valutu koja se koristi u Evropi napisati – evro. To je jedini pravi i ispravni oblik koji se koristi u upotrebi.

Primeri korišćenja date reči

  • Mogu li ove evre promeniti u dinarsku vautu?
  • Koja je cena automobile u evrima?
  • Stavi evre koje si uštedete na svoj bankovni račun.

Leave A Comment?