element ili elemenat

Putujući krivudavim putevima koje nam je nametnuo srpski pravopis, došli smo do ješ jedne zanimljive nedoumice, koju ćemo viteški rešiti. Kako se kaže tačno element ili elemenat? Ispravan odgovor na ovo pitanje je da se mogu koristiti oba oblika.

Kako se piše isprano element ili elemenat

Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno koristiti oba oblika. Između suglasnika nt može se, ali nije obavezno, umetnuti slovo a. Može se jedino obratiti pažnja da ukoliko se opredelimo za jedan oblik do kraja tog teksta koristimo samo njega.

Primeri korišćenja date reči

  • Periodni sistem elemenata moramo svi znati iz hemije.
  • Da li postoje i drugi elementi ovog vašeg projekta?
  • Pojam element najviše se koristi u nauci.

Leave A Comment?