e pa ili epa

Izraz e pa mnogo puta smo i čuli i upotrebili u svom govoru, ali kada ga trebamo predstaviti na papiru malo ćemo zastati i razmisliti kako se piše pravilno, e pa ili epa.

Kako se piše ispravno e pa ili epa

Pravopis našeg bogatog jezika naređivačkim tonom nam se obraća sada. Poslušajmo ga pažljivo, znamo da je strog, al ii veoma zanimljiv. Slovom e se obraćamo nekomo i uvek ga pišemo odvojeno od rečce pa.

Primeri korišćenja

  • E pa moguće je da sam onomad još bila u pravu.
  • Naljutio se zbog toga, e pa nek je, nek razmisli malo o svemu.
  • E pa ne možete se više tako ponašati, dosta je bilo.

Leave A Comment?