klovn ili klovan

Nastali su još u staroj Grčkoj, a i dan danas nas zabavljaju, dobri stari klovnovi. Kako se kaže pravilno klovn ili klovan? U našem jeziku jedino je pravilno koristiti oblik klovn.

Pravopis je bio veoma jasan i stavio nam do znanja kako trebamo poštovati sva njegova pravila pa i ovo. Kako se piše ispravno ova reč pokazaće nam direktni primeri iz teksta, koje smo pripremili za vas.

Primeri korišćenja date reči

  • Klovn je bio atrakcija Vukovog rođendana.
  • Gde je klovn koji je trebao da zabavlja decu?
  • Nazvaćemo i nekog klovna da animira mališane posle predstave.

Leave A Comment?