Kako se piše ime i prezime (prvo ime ili prezime)

Jedno od čestih dilema je kako treba pravilno napisati ime i prezime? Da li se prvo piše ime ili prezime? Pravopis srpskog jezika nema ni jedno pravilo koje se striktno odnosi na to kako se piše ime i prezime, to je više na kulturi izražavanja.

Ukoliko se pišu spiskovi, kao što je to recimo slučaj u školskim dnevnicima, ispravno je prvo prezime pa ime. Takođe ukoliko je neka privatna prepiska ili šta god prvo se piše ime pa prezime. Postoji i slučaj ako se nekom obraćate pisanim putem u vezi sa poslom prvo je potrebno napisati prezime pa ime. Pogledajmo kako to izgleda u direktnim primerima.

Primeri upotrebe

  • Molim vas, Milić Dušane, da mi pošaljete evidenciju vaših uplata.
  • Milana Petrović prva će da uđe danas u autobus.
  • Da li neko od vas poznaje Petra Popovića?

Leave A Comment?