klubski ili klupski

Kako se kaže pravilno klubski ili klupski? Odgovor na ovo pitanje dobili smo, nakon što smo otkrili glasovnu promenu skrivenu u ovom primeru. Ispravno je reći klupski.

Pravopis srpskog jezika nam je objasnio zašto je klupski pravilno i podsetio nas na jednačenje suglasnika po zvučnosti. U ovom slučaju zvučno b se našlo ispred bezvučnog s, te je prešlo u svog bezvučnog para p. Objašnjenja će nam jasnija biti kada vidimo kako se piše ova reč kroz direktne primere.

Primeri upotrebe

  • Ovo su sve njegovi klupski drugovi.
  • Da li imate neke klupske trenerke za poručivanje?
  • Ti si moj klupski drug, naravno da ću ti pomoći.

Leave A Comment?