grešaka ili greški

Pravopis srpskog jezika uživa u tome da nam zadaje uvek nove i sveže zadatke. Postavio nam je pitanje kako se kaže pravilno grešaka ili greški. Tačan odgovor je grešaka, što je ujedno jedino gramatički ispravno rešenje.

Kako se piše ispravno grešaka ili greški

Bogat srpski jezik ponosno može da se pohvali svojim padežima, koji su nam i ovaj put pomogli. Da je pravilno napisati grešaka, došli smo upravo putem padeža. Reč grešaka je genitiv množine imenice greška. Primeri će nas najbolje uputiti kada i kako se koristi data reč.

Primeri upotrebe

  • Mnogo grešaka napravljeno je u startu te veze.
  • Tih nekoliko grešaka koštalo ga je karijere.
  • Koliko još grešaka treba da napraviš da se opametiš?

Leave A Comment?