gledalac ili gledaoc

Jedno od mora pitaja koje nas čekaju je i kako se kaže gledalac ili gledaoc? U srpskom jeziku pravilno je koristiti i jedan i drugi oblik. Kada ćemo koji zapisati pojasniće nam naredni redovi.

Kako se piše pravilno gledalac ili gledaoc

Kao i uvek kada je naš pravopis u pitanju padeži odigraju važnu ulogu, tako je i sa ovim slučajem. Dakle reč gledalac se koristi samo u genitivu množine, gledalaca, a u akuzativu i nominativu jednine ispravno je gledaoc. Najbolje ćemo iz primera videti kada se koristi koji oblik ove reči.

Primeri upotrebe

  • Onaj gledalac je veoma tužan i usamljen.
  • Koiko je gledaoca juče bilo na premijeri filma?
  • Nekoliko gledalaca je pokušalo čak i da uđe na teren.

Leave A Comment?