gledaćemo ili gleda ćemo

Na naredno pitanje nećemo odgovarati kako se kaže pravilno, već ćemo akcenat staviti isključivo na pravopis. Da li se piše gledaćemo zajedno ili gleda ćemo odvojeno?

Kako se piše pravilno gledaćemo ili gleda ćemo

Ovde se radi o budućem vremenu, takozvanom futuru I i jedino je pravilno pisati zajedno gledaćemo. Ova reč se spaja sa dodatkom skraćenicom glagola hoćemo/ćemo, te na taj način dobijamo jednu reč. Primeri će nam najbolje pokazati kako to izgleda u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Kada se vratimo s puta gledaćemo da završimo sve na vreme.
  • Hajde požuri, gledaćemo crtani kada se vratimo!
  • Gledaćemo kroz prozor vatromet, koji najavljuju posle utakmice.

 

Leave A Comment?