gde ste ili gdeste

Naša misija rešavanja nedoumica se nastavlja. Došli smo do pitanja kako se kaže gde ste ili gdeste. Tačan odgovor na ovo pitanje je gde ste. U objašnjenu kako se piše pravilno shvatićemo tačno zbog čega pravopis nalaže tako.

Kako se piše ispravno gde ste ili gdeste

Da bismo sve pravilno gramatički napisali ispoštovaćemo pravilo da ovu reč pišemo odvojeno kao dve reči, gde ste. Ovo su takozvane glagolske tenklitike i uvek se pišu odvojeno : gde sam, gde si, gde je, gde smo, gde ste, gde su.

Primeri upotrebe

  • Gde ste vi juče, čekali smo vas baš dugo?
  • Da li znate gde ste ostavili torbu sinoć?
  • Gde ste vi krenuli pre ručka?

Leave A Comment?