gimnazija ili gimnazia

Pravopis srpskog jezika zanimljiv je i veoma bogat. Rešavajući nedoumice naiđosmo i na pitanje kako se kaže gimnazija ili gimnazia. Gramatički ispravno je gimnazija.

Kako se piše ispravno gimnazija ili gimnazia

Kako bi ispoštovali sva pravila srpskog jezika pravilno je napisati gimnazija. Slovo j potrebno je između samoglasnika i-a, jer tako nalažu gramatička pravila. Pogledajumo primere i dilema će biti u potpunosti razrešena.

Primeri korišćenja u tekstu

  • Moj brat pohađa Petu beogradsku gimnaziju.
  • Jelena je posle gimnazije upisala Filolški fakultet.
  • Razmišljaš li da posle osnove škole upišeš neku gimnaziju?

Leave A Comment?