unapred ili u napred

Naredna nedoumica veoma je interesantna. Moramo odagnati kako se piše pravilno unapred ili u napred? U srpskom jeziku koriste se oba oblika, ali drugi samo u slučaju kada se konkretno misli na određenu stvar i tada se reč piše odvojeno.

Da bismo ispoštovali pravopis kada govorimo o prilogu koji označava nešto što će tek doći, ispravno je reč napisati spojeno. Pogledajmo primere pomoću kojih ćemo najbolje uvideti ovu razliku.

Primeri upotrebe

  • Unapred sam zahvalna na vašem odgovoru.
  • Hvala ti unapred, znala sam da mogu da se oslonim na tebe.
  • U napred spomenutoj priči vidimo ko je kriv.

Leave A Comment?