umesto ili u mesto

Kako se piše pravilno prilog umesto ili u mesto? Postoje oblici u srpskom jeziku koji po akcentu deluju spojeno, a pišu se odvojeno, ali to sada nije slučaj. Ispravno je umesto, mada se u situacijama kada se doslovno misli na mesto koristi i oblik u mesto.

Pravopis je bio jasan da je ovde reč o prilogu koji je nastao spajanjem u i imenice mesto. Pređimo sada na primere koje smo pripremili kako bi vam upotreba ovih reči bila jasnija.

Primeri upotrebe datih reči

  • Umesto da je mene pitao, otišao je kod Vanje.
  • Luka se vratio u mesto iz kojeg je došao.
  • Možemo li umesto crvene boje da koristimo zelenu.

Leave A Comment?