ubuduće ili u buduće

Kako se piše pravilno ubuduće ili u buduće? U srpskom jeziku uvek postoje zanimljivi odgovori na jezičke nedoumice. Te je i kod ove ispravno koristiti oba oblika, u zavisnosti kada. Pravopis nas je podsetio da ukoliko govorimo o prilogu koji opisuje nešto u budućnosti reč se piše spojeno, bez razmaka. […]

uzdravlje ili u zdravlje

Kako se piše ispravno uzrečica kada nazdravljamo? Nema ko je nije upotrebio barem nekad u svom izgovoru te svi znamo kako se kaže, zato odmah prelazimo na pravopis. Pravilno je uzdravlje, spojeno bez razmaka. Ovde nema neke velike polemike o ispravnosti ove reči. Jednostavno je pravilo da se za zdravicu […]

upravu ili u pravu

Kako se piše pravilno upravu ili u pravu? Ispravno je u pravu. Ova reč u srpskom jeziku se i izgovara i piše odvojeno. Pravopis nas je uputio na detalje ovog pravila. Dobro znano pravilo je da prilog u, kada se nađe u društvu imenica, piše se rastaljeno. Kako je i […]

ustvari ili u stvari?

Kako se piše pravilno ustvari ili u stvari? Postoje mnoge reči koje spojimo akcentom kada ih izgovaramo, ali pišu se odvojeno, što je i u ovoj nedoumici slučaj. Ispravno je napisati u stvari. Pravopis je naložio da se priloški izrazi uvek pišu rastavljeno. Prilog u plus imenice, kao što je […]

u pitanju ili upitanju

Mnogi od nas koriste izraz u pitanju, ali sada moramo odagnati kako se piše pravilno. Ako poslušamo pravopis i gramatiku srpskog jezika, doći ćemo do zaključka da se ispravno napisati u pitanju, odvojeno. Ova reč piše se rastavljeno, jer se radi o prilogu u i imenici pitanje, te se kao […]

u redu ili uredu

Kako se piše pravilno u redu ili uredu? U srpskom jeziku postoji pravilo padežne destrukcije plus lokativ, koja je upravop ovde izvršena. Ispravno je u redu, odvojeno. Pozvaćemo i pravopis kako bi nam je sve detalje objasnio. Predlog u je u ovom slučaju u društvu imenice red koja se nalazi […]

Kako se piše Crna Gora

Crna Gora je zemlja koju je većina od nas nekada posetila. Ovde smo da razrešimo kako se piše ispravno njen naziv. Crna Gora pravilno je napisana kada su i prva i druga reč napisana velikim slovom. Pravopis nas je podsetio zašto ova reč zahteva veliko slovo. Kada su u pitanju […]

čujemo se ili čućemo se

Kako se piše pravilno pozdrav, koji uglavnom mnogi od nas koriste pri kraju susreta ili razgovora, čujemo se ili čućemo se? U srpskom jeziku uvek postoje pravila koja nas iznenade. Ispravno je koristiti oba oblika. Pravopis nas je podsetio na prezent i futur, tačnije prošlo i buduće vreme u kojem […]

ćemo ili će mo

Jedna česta nedoumica u srpskom jeziku je kako se piše pravilno ćemo ili će mo? Ovde nema dileme kada je pravopis u pitanju i jedino ispravno rešenje je ćemo. Dakle, ispravni oblik piše se spojeno kao jedna reč. U srpskom jeziku ne posoji oblik će mo, a skraćeni oblik glagola […]