ćemo ili će mo

Jedna česta nedoumica u srpskom jeziku je kako se piše pravilno ćemo ili će mo? Ovde nema dileme kada je pravopis u pitanju i jedino ispravno rešenje je ćemo. Dakle, ispravni oblik piše se spojeno kao jedna reč. U srpskom jeziku ne posoji oblik će mo, a skraćeni oblik glagola […]