štaviše ili šta više ili čak šta više

Pred nama je jedna veoma zanimljiva nedoumica. Kako se kaže ispravno štaviše ili šta više ili čak šta više? U srpskom jeziku pravilno je koristiti izraz štaviše i izraz čak.

Ukoliko se osvrnemo i na pravopis našeg jezika dolazimo do saznanja da je štaviše predlog koji se piše spojeno, a čak je reč koja vodi poreklo od turske reči i ima potpuno isto značenje kao spomenuti predlog.

S obzirom da ove dve reči imaju isto značenje nema potrebe koristiti ih spojeno, kao što to neki rade i koriste izraz čak štaviše. Pogledajmo pripremljene primere kako bismo bili sigurni kako se piše data reč.

Primeri upotrebe

  • Volim te Jelena, štaviše obožavam te.
  • Milsim čak da se Miloš zaljubio u Ninu.
  • To nije razgovor, štaviše liči na tvoj monolog na temu.

Leave A Comment?