odjednom ili od jednom

Pred nama je nedoumica koje nas podseća na još jedan prilog za koji znamo kako se kaže, ali sada nas zanima kako se piše ispravno odjednom ili od jednom. Gramatički je pravilno napisati odjednom, zajedno.

Pravopis našeg jezika bio je jasan da kada govorimo o nečemu što znači u isti mah ili istovremeno, trebamo pisati prilog odjednom spojeno, a kako sve to izgleda u tekstu uvidećemo kroz naredne primere.

Primeri korišćenja

  • Išla sam kući, kad odjednom naiđoh na Marka.
  • Odjednom sam shvatila da to što radim nije dobro.
  • Da li si to uradila odjedom ili si ga postepeno pripremala za kraj?

Leave A Comment?