Odluči ću ili odlučiću

Naša sledeća nedoumica iziskuje određenu dozu koncentracije. Kako se piše ispravno odluči ću ili odlučiću? U srpskom jeziku pravilno je koristiti samo oblik odlučiću koji se piše spojeno bez razmaka.

Pravopis je uvek raspoložen da nam da i dodatna objašnjenja. U futuru kod glagola koji se zaršavaju na ti nema mnogo dileme. Potrebno ih je pisati zajedno. Kroz lica glagol odlučiti menja se odlučiću, odlučićeš, odlučićete, odlučićemo, odlučićete i odlučiće. Sada možemo da pređemo na primere koji će nam pokazati direktnu primenu ove reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Kad dođe vreme odlučiću šta ću da radim sa ovim stvarima.
  • Odlučiću se uskoro za jednu od ove dve haljine.
  • Potreban mi je još jedan dan i odlučiću se da li idem sa vama ili ne.

Leave A Comment?