odma ili odmah

Veoma interesantana nedoumica je upravo sledeća. Kako se kaže pravilno odma ili odmah? Da bismo ispratili sva gramatička pravila bez greške ispravno je koristiti oblik odmah.

Pravopis srpskog jezika nije nam dao posebno objašnjenje jednostavno je pravilno koristiti reč odmah i ni u jednoj situaciji nije dozvoljena upotreba oblika odma. Kako se piše pravilno ova reč najbolje ćemo videti u direktnim primerima.

Primeri upotrebe

  • Odmah mi donesi izveštaj kad se vidiš sa advokatom.
  • Možemo li odmah da idemo ili ima još nekih ispitivanja?
  • U bolnicu su odmah stigle i novinarske ekipe.

Leave A Comment?