otkad ili odkad ili od kad

Kako se kaže pravilno otkad ili odkad, pitanje je sad? Takođe muči nas i nedoumica kako se piše pravilno otkad ili odkad ili od kad. U srpskom jeziku ispravno je reći i napisati otkad, spojeno.

Pravopis će nas podsetiti na glasovnu promenu koja je ovde izvršena, a to je jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ovde se zvučno d pronašlo ispred bezvučnog k, te je bilo prinuđeno da pređe u t, svog bezvučnog para. Primeri će nam najbolje pokazati primenu date reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Otkad ti voliš ovu vrstu muzike?
  • Milena, otkad stojiš tu i čekaš me?
  • Da li je moguće da ne znaš otkad je ova fotografija?

Leave A Comment?