fioka ili fijoka

Često koristimo sledeću reč, a sada moramo odagnati kako se kaže pravilno fioka ili fijoka? U srpskom jeziku ispravno je reći fioka. Ovo je imenica koja nije zahtevna i ne zahteva dodatna objašnjenja.

Kad je pravopis u pitanju možemo još napomenuti da se ponekad upotrebljava i reč ladica, koja se takođe može naći u srpskom rečniku. Pogledajmo primere koji će nam pokazati kako se piše pravilno data reč.

Primeri upotrebe

  • Gornja fioka se zaglavila, moramo zvati majstora.
  • Prefarbaćemo ovu fioku i biće kao nova.
  • Možeš li otvoriti tu fioku ili ne?

Leave A Comment?