frajer ili fraer

Srpski jezik je veličanstven i bogat, te kao takav uvek nas iznenadi sa novom nedoumicom. Kako se kaže pravilno frajer ili fraer? Da bismo ispoštovali jezičke i gramatičke osnove našeg jezika govorićemo frajer.

Pravopis ovde nije imao mnogo posla, jer postoje jednostavna pravila koja se moraju poštovati bez posebnih pravopisnih promena. Primeri koji slede uputiće nas na to kako se piše ispravno spomenuta reč.

Primeri korišćenja date reči

  • Tvoj brat misli da je frajer, pa se tako ponaša?
  • Možeš li mi objasniti šta znači reč frajer?
  • Da li je po tvom mišljenju Toma frajer ili ne?

Leave A Comment?