fotomodel ili foto model

Sve reči koje imaju prefiks foto sada su se nasmejale. Postavlja nam se pitanje kako se piše pravilno fotomodel ili foto model? U srpskom jeziku ispravno je foto-model, sa crticom koja spaja ove dve reči.

Pravopis nas je samo podsetio da se svaka reč koja ima prefiks foto piše odvojeno od druge sa crticom između. Kako se piše pravilno reč foto-model u tekstu pokazaće nam primeri koje smo pripremili.

Primeri upotrebe

  • Moja sestra ima veliku želju da postane poznati foto-model.
  • Milan je foto-model i zaštitno lice tog Brenda.
  • Kako se u našoj zemlji postaje foto-model?

Leave A Comment?