Kako se pišu pravilno imena okeana i mora

Geografska imena okeana i mora takođe spadaju u vlastite imenice. Kako se pišu pravilno njihovi nazivi, nije komplikovano razjasniti. Veliko slovo je čest problem i mnogi greše kada ga trebaju upotrebiti.

Imena okeana i mora ispravno se pišu velikim početnim slovom, kao na primer Jadransko more, Tihi okean, Atlanski okean, Crno more, Egejsko more i dr. Pridržavajući se pravila da se nazivi okeana i mora pišu velikim početnim slovom samo kod prve reči ispoštovaćemo i pravopis i sva njegova načela.

U nastavku teksta nalaze se primeri, koji će nam predstaviti ove nazive u direktnom tekstu i na taj način približiti nam njihovu primenu.

Primeri upotrebe datih reči

  • Najviše volim da letujem na Jadranskom moru.
  • U Tihom okeanu ronioci su otkrili novu vrstu ribe.
  • Crno more je veoma zanimljivo, kako piscima, tako i naučnicima.

Leave A Comment?